Begeleiders

Voor het begeleiden van onze activiteiten- en ontmoetingsweken maken we gebruik van vrijwilligers die een grote affiniteit hebben met de doelgroep en het thema van de betreffende week. Elke week heeft in principe twee of meer begeleiders, waarvan er minstens één ervaring heeft in de begeleiding ter plekke. Onze begeleiders hebben allemaal een door het ministerie van justitie afgegeven VOG (verklaring omtrent gedrag).

Beheerders

De locatie Castel Marguerite wordt gedurende de vakantie- en activiteitenweken beheerd door daarvoor speciaal aangezochte vrijwilligers. Bij toerbeurt zorgen deze gedurende enkele (minimaal 4) weken in het jaar dat het Castel gereed gemaakt en in orde wordt gehouden voor de diverse groepen deelnemers. Zij verlenen hand- en spandiensten aan de begeleiders van de groepen en verrichten daarnaast onderhoudswerkzaamheden aan het pand en in de tuin.

De beheerders (veelal een echtpaar) verblijven in het speciaal daarvoor ingerichte ruime en comfortabele beheerdersappartement, het verblijf is vanzelfsprekend zonder woonkosten gedurende de periode van beheer. Geïnteresseerden kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij het bestuur van de stichting IDZO, Na een intakegesprek zal het bestuur aangeven of zij toegevoegd kunnen worden aan de groep van beschikbare beheerders van Castel Marguerite.