Stichting IDZO is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag giften, periodieke en eenmalige schenkingen aan IDZO als aftrekposten bij je inkomsten- en vennootschapsbelasting aangeven. De stichting IDZO hoeft zelf geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen. Alles wat ons geschonken wordt komt dus ook daadwerkelijk ten goede van IDZO en wordt daarmee rechtstreeks ingezet voor het doel dat wij voor ogen hebben.

De naam van de instelling

Stichting Ideële Zingevingsontmoetingen

RSIN / KvK nummer

RSIN: 851233703            KvK: 54263700

Het postadres van de instelling

Het Burkink 17, 7231 NM  Warnsveld of info@idzo.eu

Doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan

Wij gaan er van uit dat ieder mens gelijkwaardig is, behoefte heeft aan zingeving en wil werken aan een betere en menswaardiger wereld. Elkaar ontmoeten en niet alleen spreken over compassie, vriendschap, solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid, maar het daadwerkelijk met elkaar oefenen in een inspirerende en bemoedigende omgeving. We investeren daarmee vooral aan de voorkant om met het resultaat uiteindelijk het verschil te gaan maken.

IDZO wil zulke ontmoetingen tussen mensen faciliteren in Castel Marguerite, ook voor hen die zo’n verblijf niet kunnen betalen. Een inspirerende omgeving waar je kunt leren van anderen en anderen van jou. Waar je los kunt komen van de dagelijkse leefomgeving en zo samen onder goede begeleiding de bovengenoemde waarden leert versterken.

Om deze doelstelling nog beter te kunnen verwezenlijken is het beleid van IDZO er op gericht om in samenwerking met minimaal vijf externe organisaties uiterlijk in 2024 in Castel Marguerite het hele jaar door (dus ook in het winterseizoen) minstens tien externe en tien eigen zingevingsweken te organiseren dan wel faciliteren, mede gedragen door een actieve groep van 60 vrijwilligers.

Download hier het beleidsplan voor 2021-2024 (in pdf)

Beleidsplan IDZO 2021-2024

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden te weten:

F.M. (Fred) Kok, voorzitter
M. (Marco) Ypma, financiën
W.G. (Willeke) Kok-Langkamp, secretaris
T.W.I. (Irene) Smelt-Bonke, algemeen bestuurslid
R. A. (Robert) Schiphorst, algemeen bestuurslid
M.A. (Michiel) Werkman, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

IDZO is een stichting die voor 100% bestuurd en gedragen wordt door vrijwilligers. Voor hun werkzaamheden en inzet ontvangen deze vrijwilligers (bestuurders, beheerders, begeleiders en ondersteuners) geen vergoedingen.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Download hier het algemeen jaarverslag (in pdf)

Algemeen jaarverslag IDZO 2019

Algemeen jaarverslag IDZO 2020

Financiële verantwoording

Download hier het financieel verslag (in pdf)

Financieel jaarverslag IDZO 2019

Financieel jaarverslag IDZO 2020