Hoe ziet de inschrijvingsprocedure er uit?

  1. We vragen je om een deelnameformulier in te vullen en dit aan ons te retourneren.
  2. Ter bevestiging maak je een aanbetaling van € 99,- over op onze rekening. 
  3. Als we het deelnameformulier hebben ontvangen sturen we je een bevestiging van aanmelding. Je aanmelding is daarmee ook vastgelegd.
  4. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de betreffende week vragen we je ook om het resterende bedrag aan ons over te maken.
  5. Je krijgt een bevestiging, wanneer wij dit bedrag hebben ontvangen en eventuele verdere info.
  6. Bij te weinig deelnemers of door een negatief reisadvies wordt de week geannuleerd en zal het reeds overgemaakte bedrag worden gerestitueerd.