Hoe ziet de inschrijvingsprocedure er uit?

  1. We vragen je om een deelnameformulier in te vullen en dit aan ons te retourneren.
  2. Om jouw inschrijving te bevestigen, maak je de aanbetaling van € 49,– over op de rekening van IDZO.
  3. Als het bedrag op de IDZO-rekening is bijgeschreven , ontvang je van ons op korte termijn een inschrijfbevestiging. Je aanmelding is daarmee ook vastgelegd.
  4. Uiterlijk een maand voor aanvang van de betreffende week vragen we je ook om het resterende bedrag aan ons over te maken.
  5. Je krijgt een bevestiging, wanneer wij dit bedrag hebben ontvangen en eventuele verdere info.
  6. Bij te weinig deelnemers of door een negatief reisadvies (bijvoorbeeld door Corona) wordt de week geannuleerd en zal het reeds overgemaakte bedrag worden gerestitueerd.